Küpsiste kasutamine. Selleks, et tagada loteriid.ee lehe töötamine me kasutame kasutaja liidest. Kui sul on küsimusi küpsiste kohta palun külasta meie Privaatsuspoliitika.
OK

Privaatsuseeskirjad

Meist

Operaator: SIA Visas Loterijas, üldine registrikood 40103404235, edaspidi „AS Visas Loterijas“.

Käesolevas privaatsuspoliitikas tähistab sõna „teie“ mistahes kääne või sarnane sõna kodulehe www.loteriid.ee, edaspidi „kodulehe“ külastajat. Mõiste „meie“ või sarnane sõna tähistab SIA-d Visas Loterijas.

Käesolev privaatsuspoliitika annab ülevaate, kuidas Visas Loterijas töötleb füüsilise isiku andmeid, andmesubjekti õiguste teostamise korrast ja füüsilise isiku andmekaitsega seotud küsimustest. Visa Loterijas privaatsuspoliitika puudutab isikuandmete töötlemist Visa Loterijas poolt kodulehel www.loterijas.lv ning selle kodulehe toimimist. Kodulehe registreeritud kasutajatele kehtivad ka portaali kasutuseeskirjaga määratletud täiendavad sätted.

Isikuandmete töötlemisel järgib Visas Loterijas isikuandmete kaitse üldmäärust nr 2016/679 ja füüsiliste isikute isikuandmete töötlemise seaduse nõudeid, samuti muid Lätis kehtivaid õigusakte.

Teie privaatsus

Meie eesmärk on teavitada teid võimalikult selgelt ja arusaadavalt, kuidas ja miks me teie isiklikke andmeid kasutame.

Meie eesmärk on, et tunneksite end turvaliselt, kui avaldate meile oma isikuandmed. Isikuandmed on igasugune teave, mida saab kasutada isiku tuvastamiseks.

Teeme rakendame vastavad meetmed, et tagada meie kasutuses olevad teie isikuandmed oleksid turvalised ning et teie isikuandmeid saaks töödeldakse vastavalt kehtivatele andmekaitset käsitlevatele õigusnormidele, meie sise-eeskirjadele ja reeglitele. Oleme määranud ka andmekaitsespetsialisti, kelle ülesandeks on isikuandmete kaitse eeskirjade nõuete ja korra järgimise järelevalve.

Me kaitseme teie isikuandmeid ja jälgime konfidentsiaalsust kõiges, mida teeme. Käesolev poliitika võimaldab teil teada saada, milliseid andmeid me võime teie kohta koguda, kuidas me neid kasutame ja anname ülevaate teie õigustest ja sellest, kuidas saate meiega ühendust võtta.

Me järgime regulaarselt andmekaitse ja eraelu puutumatuse küsimusi, seetõttu võime seda privaatsuspoliitikat igal ajal muuta või täiendada. Ajakohastatud privaatsuspoliitika on kättesaadav käesoleval kodulehel. Kodulehel avaldatud privaatsuspoliitika versioon asendab kõiki varasemaid privaatsuspoliitika versioone ning jõustub koheselt peale avaldamist.

Milliste kategooriate isikuandmeid me kogume ja miks?

Küpsised

Küpsised on väikesed tekstifailid, mis on luuakse ja salvestatakse teie kui internetikasutaja seadmes (arvuti, tahvelarvuti, mobiiltelefon jne), kui külastate meie kodulehte. Küpsised mäletavad teie kasutust ja põhiteavet ning seega parandavad meie kodulehe kasutamismugavust.

Küpsistega töödeldakse kodulehe ajaloolisi andmeid, diagnoositakse probleemid ja vigasid kodulehe töös, kogutakse kasutaja harjumuste statistikat ning tagatakse ka kodulehe funktsioonide täielik ja mugav kasutamine.

Kui te ei soovi lubada küpsiste kasutamist, võite selle lõpetada, muutes veebilehitseja seadeid, kuid sellisel juhul võib meie kodulehe kasutamine olla takistatud ja häiritud. Salvestatud küpsiste kustutamine on võimalik teie seadme veebilehitseja seadete alt, kus saate salvestatud küpsiste ajaloo kustutada. Meie küpsised ei saa teid isiklikult tuvastada.

Küpsised koguvad teavet nagu IP-aadress, kasutatud seadme tüüp, kasutatud veebilehitseja, tegevused kodulehel ja külastatud kodulehed.

Mitmeid erinevat tüüpi küpsiseid kasutatakse kodulehel erinevatel eesmärkidel:

  • Funktsionaalsed küpsised: Küpsised võimaldavad kodulehel jätta meelde teie valitud seaded ja tehtud valikud, mis võimaldab kodulehte mugavamalt kasutada, nt kui soovite jääda kodulehele sisselogituks. Neid küpsiseid kasutatakse lähtudes meie õigustatud huvist pakkuda kodulehte, seda parendada ja muuta see mugavaks, teie nõusolekul samuti kasutades lehitseja konfiguratsiooni. Funktsionaalsed küpsised salvestatakse teie seadmesse püsivalt.
  • Analüütilised/toimivusküpsised: Küpsised võimaldavad meil ära tunda ja lugeda kodulehe külastajate arvu ning näha, kuidas need külastajad kodulehel liiguvad, info koondatakse teabeks, kuidas kasutaja kodulehte kasutab, millised on sagedamini külastatavad jaotised ning millist sisu kasutaja kodulehte külastades valib. Nende küpsiste kasutamise õiguslikuks aluseks on meie õigustatud huvi kodulehe toimimise parandamiseks (teavet kasutatakse analüüsi eesmärgil, et teha kindlaks, millest on kodulehe kasutajad huvitatud ja kuidas kodulehe funktsionaalsust täiustada, samuti et pakkuda erinevaid kodulehe kasutamise võimalusi), teie nõusolekul samuti kasutades lehitseja konfiguratsiooni. Analüütikat-/toimivusküpsised salvestatakse teie seadmesse püsivalt.

Analüütikaküpsised identifitseerivad ainult kasutaja seadme, kuid ei paljasta kasutaja identiteeti.

Mõnel juhul haldavad analüütikaküpsiseid kodulehe omaniku asemel kolmandad osapooled. Koduleht kasutab Google Analyticsi teenust ja küpsiseid, samal ajal kasutatakse Google Analyticsi IP-aadressi anonüümseks muutmise võimalust, et suurendada teie privaatsuse kaitset.

Isikuandmete kategooriad Õiguslik alus
- Kodulehe kasutajate eelistused, harjumuste statistika Teie nõusolek (veebilehitseja konfiguratsioon) ja meie õigustatud huvi pakkuda kodulehte täiustavad seda ning muudavad kasutamise mugavamaks.

Google Analytics

Käesolev koduleht kasutab teenusepakkuja Google Inc. teenust Google Analytics, kasutades tekstküpsiseid, mis salvestatakse teie lõppseadmesse ning võimaldab analüüsida, kuidas te vastavat kodulehte kasutate. Nende küpsiste abil loodud teave selle kohta, kuidas te käesolevat kodulehte kasutate, saadetakse Google'i serverisse USA-s, kus see salvestatakse, Google Inc-l on juurdepääs selle tööriistaga kogutud statistilistele andmetele. Pärast IP-anonüümimise rakendamist lüheneb teie IP-aadress Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna territooriumil ning ainult erandjuhtudel saab selle töötlemiseks üle viia USA-s asuvatesse Google'i serveritesse. Google kasutab seda teavet, et hinnata, kuidas te vastavat kodulehte kasutate, et koostada kodulehe pakkujale aruandeid tegevuste kohta vastaval kodulehel ning osutada muid kodulehe ja interneti kasutamisega seotud teenuseid. Google on kohustunud mitte siduma siinkohal saadud IP-aadressi mistahes muu Google'  käsutuses oleva teabega. Vajaduse korral edastab Google selle teabe ka kolmandatele osapooltele, kui see on ette nähtud seadusega või kui kolmandad osapooled teostavad nende andmete töötlemist Google'i nimel. Google Inc. on ühinenud EL-i ja USA eraelu puutumatuse kaitse põhimõtetega, EL-i ja USA privaatsuskaitsega, mis kinnitab, et teenusepakkuja järgib EL-is nõutavaid privaatsusstandardeid. Google Analyticsi tegelik teave on saadaval Google'i teenuse kodulehel.

Võite Google Analyticsi kasutamise lõpetada, laadides alla ja paigaldades täiendava tööriistana veebilehitsejasse Google Analyticsi loobumise lisamooduli (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hj=en).

Otseturundus, reklaam ja infomaterjalid

Pärast teie nõusoleku saamist informeerime teid mitmesugustest uudistest ja aktuaalsustest, mis on seotud meie ja meie koostööpartnerite teenuste, kampaaniate, võistluste, pakkumiste ja loteriidega. Kui soovite saada meie uudiseid, peate selle täpsustama meie kodulehel või rakendades seda muul pakutud viisil.

Isikuandmete kategooriad Õiguslik alus
- Isikuandmed (nimi, perekonnanimi)

 

- Kontaktandmed (elukoha aadress, e-posti aadress, mobiiltelefoni number)

Teie nõusolek

Teie poolt edastatud andmed, kui toimub meiega suhtlemine

Kui võtate meiega ühendust või peame teid teavitama seoses vastamisega teie päringule, teie taotluse töötlemisega või selleks, et võtta teiega ühendust seadustega sätestatud juhtudel, on meil võimalik teid tuvastada ning võtta teiega ühendust meile kättesaadavate kontaktandmete ( telefoninumber, e-posti aadress, postiaadress) kaudu ning küsida täiendavat tuvastamisteavet, kui see on vajalik eraelu puutumatuse kaitsmiseks või meie vastutuse täitmiseks, samuti selleks, et teavitada meie koostööpartnereid, et reageerida paremini teie soovidele või täiustada meie tooteid ja teenuseid.

Isikuandmete kategooriad Õiguslik alus
- Isikuandmed (nimi, perekonnanimi)

 

- Muud identifitseerimisandmed

- Kontaktandmed (elukoha aadress, e-posti aadress, mobiiltelefoni number)

Kohaldatavate õigusaktidega sätestatud juriidilise vastutuse täitmiseks

Millistest allikatest me isikuandmeid hangime, kui õiged need on?

Me hangime teilt isikuandmeid. Me koondame teabe, mis on kogutud, kui külastate ja kasutate kodulehte, edastades meile andmeid (sh andmeid, mida edastate meile enne meie teenuse saamist või täites kodulehe  teabeväljad), samuti meiega ühenduse võtmisel edastatavad andmed. Me saame hankida andmeid teenusepakkujatelt, kes võimaldavad kodulehe toimimist, sealhulgas selle toimimisstatistika, vasturünnak, turvalisus ja sissetungimiskaitse.

Kui teie poolt edastatud andmed on muutunud (nt kontaktandmed uudiste vastuvõtmiseks), tuleb teil meid sellest viivitamatult teavitada, parandades ebaõiged või ebapiisavad andmed.

Kellele me edastame teie isikuandmeid?

Teenusepakkujad ja koostööpartnerid

Kui registreerute kodulehe kaudu osalemiseks loteriis, võistluses, kampaanias või tellite uudised, täidate küsitluse või kasutate muud teabevahetuse võimalust, võidakse teie andmed edastada vastavale loteriikorraldajale, toodete turustajale, loterii korraldamisega seotud teenusepakkujale või koostööpartnerile, kes on seotud teie valitud teabevahetuse või esitamise võimalusega, samuti sõnumsideteenuse pakkujale.

Selleks, et täita oma kohustusi teie ees, pakkuda kodulehe toimimist ja Visas Loterijas teenust, edastame teie isikuandmed ettevõtetele ja asutustele, kes osutavad meile teenuseid, nt kodulehe hooldamise ja haldamisega seotud teenused või otseturunduse sõnumite edastamine.

Küpsiseid töötlevad ja võtavad vastu meie ja meie koostööpartnerid, kes tagavad kodulehe toimimise ning teevad kokkuvõtteid ja analüüsivad teie tegevusi kodulehel.

Me rakendame mõistlikke jõupingutusi, et kontrollida teie nimel kõiki teenusepakkujaid, kes töötlevad teie isikuandmeid. Me hindame, kas koostööpartnerid (isikuandmete töötlejad) rakendavad asjakohaseid turvameetmeid, et teie isikuandmeid töödeldaks vastavalt meie ülesannetele, juhtnööridele ja õigusaktidele. Nendel ettevõtetel ei ole õigust kasutada teie isikuandmeid ühelgi muul otstarbel. Edastame teie isikuandmed kolmandatele osapooltele, kes on kaasatud teie poolt valitud teenuse osutamisse.

Õiguskaitseorganid, avalik-õiguslikud asutused ja kohalikud omavalitsused

Õigusaktidega sätestatud kohustuste täitmiseks võime nende nõudmisel edastada teie isikuandmeid õiguskaitseasutustele (nt politseile), avalik-õiguslikele ja omavalitsusasutustele, samuti loteriide ja hasartmängude järelevalveinspektsioonile. Me võime esitada teie isikuandmed ka õiguskaitseasutustele (nt kohtud), samuti avalik-õiguslike ja kohalike omavalitsuste asutustele, et kaitsta meie õiguspäraseid huve, koguda, esitada ja kaitsta nõudeid, kaebusi ja taotlusi.

Isikuandmete edastamine väljapoole Euroopa Liitu ja Euroopa Majanduspiirkonda (EL/EMP)

Püüame alati töödelda teie isikuandmeid Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna (EL/EMP) territooriumil.

Isikuandmete esitamine ja töötlemine väljaspool ELi/EMP-d võib toimuda juhul, kui sellel on õiguslik põhjendus, st selleks, et täita juriidilist vastutust, sõlmida leping või täita lepingut või vastavalt teie nõusolekule ning rakendatud on piisavad turvameetmed.

Kui kaua säilitatakse teie isikuandmeid?

Kõik teilt saadud isikuandmed salvestatakse ajaks, mil kasutate meie teenuseid või kuni tühistate oma nõusoleku, kui teie isikuandmete töötlemine toimub nõusoleku alusel. Pikem isikuandmete salvestamise aeg on vastuvõetav, et täita õigusaktide nõudeid, mis käsitlevad dokumentide või teabe minimaalset säilitamisaega meie õigustatud huvide kaitsmiseks.

Selle tähtaja möödumisel kustutame teie isikuandmed turvaliselt või muudame need kättesaamatuks (arhiveerimiseks) või tuvastamatuks, nii et neid ei saa enam teiega seostada.

Jätame endale õiguse teie andmed kustutada varem või muuta need pöördumatult anonüümseks, kui nende kasutamiseks pole enam õiguslikku alust või kui need pole teenuse edasiseks osutamiseks vajalikud.

Teie vastutate oma lõppseadmes asuvate andmete (vahemälu ja muude küpsiste kustutamiseks vajalike veebilehitseja sätete) salvestamise ja kustutamise eest.

Kuidas me kaitseme teie isikuandmeid?

Pakume kaitsemeetmeid, vaatame neid pidevalt üle ja täiustame, et kaitsta teie isikuandmeid volitamata juurdepääsu, juhusliku kadumise, avalikustamise või hävitamise eest. Selle juurutamiseks rakendame kaasaegseid tehnoloogiaid, tehnilisi ja korralduslikke nõudeid, kasutades muuhulgas tulemüüre, läbitungimise tuvastamist, analüüsitarkvara ja andmete krüptimist.

Soovitame teil siiski järgida arvuti ja interneti kasutamise üldisi ohutuseeskirju ning teie isikuandmete kaitse ja säilitamise nõudeid ja me ei vastuta teie volitamata ligipääsu eest teie isikuandmetele ja/või andmete kadumise eest, kui see toimus teie vea või hooletuse tõttu.

Millised on teie õigused?

Teil kui andmesubjektil on üldised õigused, mis on sätestatud isikuandmete kaitse üldmääruse ja muudes kohaldatavates õigusaktidega, sealhulgas:

Juurdepääs isikuandmetele. Teil on õigus nõuda meilt kinnitust selle kohta, kas me töötleme teiega seotud isikuandmeid ning sellisel juhul paluda juurdepääsu kõnealustele isikuandmetele või saada teavet isikuandmete kohta, kui otsese juurdepääsu pakkune ei ole ette nähtud.

Isikuandmete parandamine. Kui teid puudutav teave on teie arvates vale või ebatäielik, on teil õigus paluda meil seda parandada või täiendada.

Nõusoleku tagasi võtmine. Kui Töötleme teie isikuandmeid teie nõusolekul, on teil õigus igal ajal nõusolek teie isikuandmete töötlemiseks tagasi võtta. Nõusoleku tagasi võtmine ei mõjuta töötlemise seaduslikkust, mis põhineb enne tühistamist antud nõusolekul, samuti juhtudel, kui andmetöötlus toimub mistahes muul õiguslikul alusel.

Vastuväide andmete töötlemisele esitatud teabe edastamise eesmärgil. Teil on igal ajal õigus vaidlustada oma isikuandmete töötlemine otseturunduse ja edastatud teabe edastamise eesmärgil.

Vastuväide isikuandmete töötlemisele lähtudes õigustatud huvidest. Teil on õigus esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele, kui me töötleme neid oma õigustatud huvide alusel, kuid jätkame teie andmete töötlemist ka vastuväite korral, kui meil on mõjuvad põhjused teie isikuandmete töötlemise jätkamiseks. Selleks, et kasutada nimetatud õigust, tuleb esitada meile kirjalik avaldus.

Kustutamine. Teatud asjaoludel on teil õigus nõuda meilt teie isikuandmete kustutamist, kuid see ei puuduta juhtumeid, kus andmete salvestamine on nõutav seadustega. Selleks, et kasutada nimetatud õigust, tuleb esitada meile kirjalik avaldus.

Töötlemise piirang. Teatud asjaoludel on teil õigus piirata oma isikuandmete töötlemist. Palume teil võtta arvesse, et kui taotlete andmete töötlemise piiramist, võib see mõjutada teie võimalusi saada meie teenuseid. Selleks, et kasutada nimetatud õigust, tuleb esitada meile kirjalik avaldus.

Andmete liikuvus. Teil on õigus saada või edastada isikuandmeid mõnele teisele operaatorile. See õigus hõlmab ainult meile teie nõusoleku või lepingu alusel edastatud andmeid, samuti juhul, kui töötlemine toimub automaatselt. Selleks, et kasutada nimetatud õigust, tuleb esitada meile kirjalik avaldus.

Milline seadus reguleerib kodulehe tööd?

Kodulehe tööd, samuti kõiki suhteid teie ja Visa Loterijase vahel reguleerivad Läti Vabariigi õigusaktid, samuti vastavad Euroopa Liidu kohaldatavad õigusaktid.

Kes reguleerib andmetöötlust teistel kodulehtedel, millel on vastavad lingid?

Visas Loterijase kodulehele võib paigutada linke mistahes kolmandate isikute kodulehtedele, kellel on oma kasutus- ja isikuandmete kaitse eeskirjad, mille eest Visas Loterijas ei vastuta.

Kellega ma pean ühendust võtma, kui mul on küsimusi?

Kui teil on küsimusi, kommentaare või päringuid seoses privaatsuspoliitikaga või teie isikuandmete töötlemisega, võtke palun ühendust Visas Loterijasega.

Kui te ei ole saabunud vastusega rahul, on teil õigus esitada kaebus järelevalveasutusele – riiklikule andmeinspektsioonile (www.dvi.gov.lv)

Operaatori ja andmekaitsespetsialisti kontaktandmed

Meiega ühenduse võtmiseks võite kirjutada [email protected] või SIA Visas Loterijas, Dzirnavu iela 37-63, Riia, LV-1010, telefon (+ 371) 67686540. Andmekaitse spetsialisti kontaktandmed – e-post: [email protected].

Küpsiste poliitika